Начало

GMT 14:08
CET 15:08
Aprilcy 16:08

Начало Обратна връзка Карта на сайта
 
 

34 метров кръст

На 22 май 2006 г. вечерта небето над Априлци беше осветено от сияние във формата на кръст, който оттогава грейва всяка вечер. По случай 130-годишнината от Априлското въстание и 30-годишнината откакто Априлци е град - Стефан Вълев вдигнал величествен кръст на един от хълмовете наоколо. Всичко се случило спонтанно. Поканили го на събранието на гражданския комитет за честванията на годишнините. Обсъждали в детайли как да ознаменуват юбилея. Тогава Стефан Вълев решил да направи голям кръст в памет на загиналите за свободата на България. Всички приветствали идеята му, но както сам казва, комай помощта била дотам. Явно Стефан не е от хората, които лесно се отказват. Пък и поривът да помага на другите, да прави хубавини, му е в кръвта - "Ако всеки, който има в повече средства, направи по някоя добрина за града си, за селото си, за хората, тогава със сигурност и светът около нас би изглеждал другояче".

 

Национален парк "Централен Балкан" е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина. Тук се опазват саморегулиращи се екосистеми, притежаващи изключително биологично разнообразие, съобщества и местообитания на редки и застрашени видове, исторически паметници със световно значение за науката и културата. По-голямата част от територията на Парка е покрита с вековни букови гори, смърч, ела, габър и горун. Установените в Парка видове висши растения са повече от половината флора на България.

Национален парк "Централен Балкан" обхваща най-високата и красива част на Средна Стара планина. В границите му са включени 9 природни резервата, 1 защитена местност и 15 природни забележителности. Това е една от най-ценните и най-големите защитени територии в Европа – втора категория според Международния съюз за защита на природата (IUCN). Паркът и осем от неговите резервати са в списъка на представителните защитени територии на ООН, а 4 от тях са част от световната мрежа биосферни резервати по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО. На територията на парка се намира най-високият на Балканския полуостров вопопад "Райското пръскало", с пад от 125 метра.

 

В района на Троян и Априлци се намират природните резервати - Козя стена, Стенето, Северен Джендем. Те са част от Национален парк-Централен Балкан - известен със своята уникална растителност и животински свят.

Дива, на места трудно достъпна природа, невероятно красиви пейзажи. Тук се срещат редки и застрашени растителни видове-старопланински еделвайс, алпийска роза, вековни букови, елови и смърчови гори, редки диви животни и птици - кафява мечка, скален орел, дива коза, вълк, благороден елен, врабчова кукумявка. В резервата Северен Джендем се намират около 30 водопада с височина над 20 м.

Резерватът Северен Джендем заема северните склонове на Средна Стара планина от вр. Русалка до вр. Ботев. Намира се в района на община Априлци и заема площ около 1600 ха. Теренът на резервата е много стръмен, скалист, недостъпен, прорязан от многобройни планински потоци. В западната част се намира известното Видимско пръскало. Резерватът е запазил почти непокътната девствената си природа. Флората му е изключително богата на ендемични видове - от тях 13 български и 7 балкански ендемита. В резервата се намира единственото в Стара планина находище на алпийска роза.

 

Разположен в северната част на биосферния резерват Северен Джендем в Стара планина, водопадът Видимско пръскало омайва с неземната си прелест и очарование.

Тук в царството на скалите, където сурови и непристъпни стени се издигат от всички страни и пълзят към купола на планината и дълбоки тесни каньони и шеметни пропасти спират дъха, природата е изваяла чудото Видимско пръскало. Водата буйна и шумяща се спуска от 80 метра височина и внушава респект пред невероятния природен гений.

Обратно Нагоре
Hotel CENTER ****
5641 Априлци
ул. "Априлско въстание" 3
тел.: (06958) 2323
моб. тел.: (088) 5 211 911
НАЧАЛО | ХОТЕЛ | РЕСТОРАНТИ | РЕЛАКС ЦЕНТЪР | ЦЕНИ | ГАЛЕРИЯ | ЗА АПРИЛЦИ
Copyrights © 2007 Hotel Center. All rights reserved. Designed by Apulchev design